Ավտոդրոմ

Իմանալ արժեքը

Միաժամանակ դաշտում կարող են լինել 8 մեքենա
Ավտոդրոմը գործում է նորագույն տեխնոլոգիայով, առանց էլեկտրասնուցման սյուների:

1 տոմսը

500 դրամ